ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ (Computer) ก็คือ เครื่องมือหรือประดิษฐ์กรรมประเภทหนึ่ง ที่ประกอบขึ้นด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลาย ๆตัวมาเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันโดยมีส่วนสำหรับรับและเก็บข้อมูล จากนั้นจึงนำข้อมูลนั้นเข้าไปประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ที่ต้องการออกมาให้ผู้ใช้ทราบ

1. ประเภทของคอมพิวเตอร์

วิวัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์ก้าวหน้าไปมาก ปัจจุบันนอกจากคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่เราพบได้ทั่วไปแล้วยัง คอมพิวเตอร์ยังแบ่งออกเป็นอีกหลายประเภทตามขนาดและความสามารถในการใช้งานโดยแบ่งออกดังนี้

- ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดหมาะกับงานด้านคำนวณกับข้อมูลจำนวนมหาศาลด้วยเวลาที่สั้น เช่น งานพยากรณ์อากาศ

- คอมพิวเตอร์เมนเฟรม (Mainframe) ถูกนำมาใช้ในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักขององค์กรขนาดใหญ่โดยจะต้องอยู่ในห้องที่ติดเครื่องปรับอากาศเป็นพิเศษ เพื่อให้มีอุณภูมิเหมาะสม ข้อเด่นของการใช้เมนเฟรมอยู่ที่งานที่ต้องการให้มีระบบศูนย์กลางและกระจายการใช้งานไปเป็นจำนวนมาก เช่น ระบบเอทีเอ็มซึ่งเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่จัดการโดยเครื่องเมนเฟรม

- มินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย เพื่อใช้ข้อมูลร่วมกันภายในองค์กรขนาดเล็ก เครื่องมือประเภทนี้มีใช้งานมากกว่าเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างการใช้งาน เป็นเครื่องให้บริการ

- ไมโครคอมพิวเตอร์(Micro Computer)ไมโครคอมพิวเตอร์ หรือที่เราเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า คอมพิวเตอร์พีซี (PC :Personal Computer) หมายถึง คอมพิวเตอร์สำหรับการใช้งานส่วนบุคคล ซึ่งมีขนาดเล็ก และ ราคาถูก มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยยังสามารถแบ่งประเภทคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ตามขนาดในการได้อีกดังนี้

- คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป (Desktop Computer)

- คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (Notebook Computer)

- คอมพิวเตอร์ (Tablet PC)

2. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

เมื่อเราพิจารณาคอมพิวเตอร์หลายรุ่นหลายแบบรวมทั้งดูถึงหลักการทำงานแล้วเราจะพบว่าคอมพิวเตอร์มีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 2 ส่วนเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้คือส่วนของฮาร์ดแวร์(Hardware)และส่วนของซอฟท์แวร์(Software)

2.1 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ส่วนที่ประกอบเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราสามารถมองเห็นและสัมผัสได้

2.2 ซอฟท์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดคำสั่งที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ทำตามจุดประสงค์ที่ต้องการเราสามารถแบ่งได้เป็น ระบบปฏิบัติการ (Operating System) และ โปรแกรมแอพพลิเคชั่น (Application Software)

3. การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

แม้คอมพิวเตอร์จะมีหลายรุ่นหลายแบบและมีความซับซ้อนมากน้อยเพียงไดแต่เราสามารถแบ่งส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์โดยแยกตามส่วนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ได้ดังนี้

รับข้อมูล (Input) ประมวล (Processing) หน่วยความจำ (Memory) ประมวล (Processing) แสดงผล (Output)

4. ส่วนประกอบของฮาร์ดแวร์ในระบบคอมพิวเตอร์

4.1 อุปกรณ์รับข้อมูล (Input)

- เมาส์ (Mouse)

- คีย์บอร์ด (Keyboard)

- เคส (Case)

- ไมโครโฟน (Microphone)

- สแกนเนอร์ (Scanner)

- วิดีโอแคม (VDO-Cam)

4.2 อุปกรณ์แสดงผล (Output)

- จอภาพหรือมอนิเตอร์ (Monitor)

- ลำโพง (Speaker)

- เครื่องพิมพ์ (Printer)

4.3 อุปกรณ์ส่วนประมวลผล (Processing)

- แรม (RAM)

- ซีพียู (CPU)

- การ์แสดงผล (Video Card)

- การ์เสียง (Sound Card)

- การ์ดจอ (Graphic Card)

4.4 สื่อบันทึกข้อมูล

- ฮาร์ดดิสก์ (Hard disk)

- ไดรว์อ่าน/เขียนแผ่นซีดี/ดีวีดี

- ไดรว์อ่าน/เขียนแผ่นดิสก์ (Floppy Disk)

4.5 อุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ

- เครื่อง UPS (UPS : Uninterrupted Power Supply)

- โมเด็ม (Modem)

5.5 ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์

- ระบบปฎิบัติการ (Operating System)

- แอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์ (Application Software)


ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ